Velkommen > Om DMF Svendborg > Referat fra Generalforsamlinger
Kontakt

Navigation

Login

Referat fra Generalforsamlinger

REFERAT fra DMF Svendborg‚Äôs generalforsamling den 4. marts 2018 kl.15 ‚Äď 18 p√• Hotel Troense

Antal fremm√łdte: 32 medlemmer af afdelingen. (4 m√•tte melde afbud lige op til GF pga.influenza)

Desuden var der 5 gæster fra hhv. Odense Afd., Fynst Stift Afd. og HB.


Formanden b√łd velkommen til forsamlingen.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Carsten Pedersen, formanden for DMF Fyns Stift blev valgt som dirigent. Brian Jensen fra DMF Odense og René Setling fra Fyns Stift blev valgt som stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsordenen

blev godkendt uden ændringer


3. Bestyrelsens beretning for 2017 /v. formanden

Beretningen blev l√¶st op af formanden og efterf√łlgende taget til efterretning af forsamlingen (beretningen udsendes til medlemmerne sammen med dette referat).

Under beretningen fik flere fra forsamlingen mulighed foir at kommentere og uddybe de enkelte punkter, herunder. bl.a. Mariehaven, forholdene omkring scenen på Lille Torv, mm.


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse

Kasserer Halvor A. P. fremlagde og redegjorde for det reviderede regnskab, som efterf√łlgende blev godkendt. Forinden var der et par sp√łrgsm√•l til enkelte punkter i regnskabet; disse blev besvaret og uddybet af kassereren.


6. Forel√łbigt budget for 2018

Halvor A. P. gennemgik det forel√łbige budge og konstaterede, at afdelingen har en sund √łkonomi. Bestyrelsen fik mandat til at (gen)investere bl.a. det overskud, der fremkom ved salg af Vestas aktierne, jvf.beslutningen fra generalforsamlingen i 2015.


7. Bestyrelsens forslag til lokalkontingent for 2017

Bestyrelsen stillede forslag om u√¶ndret lokalkontingent. Dermed f√łlger vi Fyns Stifts og Odense Afdelings kontingentsatser.

(110 kr. for A og F medlemmer og 50 kr. for G-medlemmer.)


8. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde 3 forslag for forsamlingen, √©t om at kunne hj√¶lpe afdelingsmedlemmer, der i en kortere periode havde vanskeligt ved at klare kontingentbetalingen, et andet om en ungdomspris i forbindelse med fremtidige uddelinger af afdelingens ‚ÄĚLevende musik‚ÄĚ ‚Äď pris og et tredie om en mindre forh√łjelse af honorar til hhv. formand og kasserer. Alle 3 forslag blev vedtaget, det f√łrste dog i en lettere revideret form, idet st√łtteperioden √¶ndredes fra 3 til 6 m√•neder og forslaget betragtes som et fors√łgsprojekt, der l√łber frem til generalforsamlingen i 2020. De to andre fynske afdelinger vil l√łbende blive holdt underrettet om projektet.

(De 3 forslag er tidligere fremsendt pr e ‚Äď mail til afdelingens medlemmer ca. 10 dage inden generalforsamlingen).


9. Valg af kasserer (på valg var Halvor A. Pedersen.)

Halvor blev genvalgt for en 2 ‚Äď √•rig periode

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (p√• valg var Lars Kirkegaard og Jan Sch√łnnemann)

Begge blev genvalgt for en 2 - årig periode.

11. Valg af suppleant til bestyrelsen

Allan Winkel Fuglsang var p√• valg og villig til genvalg. Fra salen stillede Daniel Toudal Johansen ogs√• op til suppleantposten, hvorfor der blev holdt skriftlig afstemning blandt de fremm√łdte medlemmer.

Denne resulterede i, at Daniel blev valgt som bestyrelsessuppleant for en 2 ‚Äď √•rig periode.


12. Valg af revisor (på valg var Claus Bastrup)

Claus blev genvalgt for en 2 ‚Äď √•rig periode


13. Valg af revisorsuppleant (på valg var Hanne Skaalum)

Hanne blev genvalgt for en 2 ‚Äď √•rig periode.


14. Eventuelt

  • Kassereren orienterede om bestyrelsens investeringsarbejde af dele afvores opsparing, jvf. GF beslutning fra 2015. (Se ogs√• pkt.6)

  • ‚ÄĚFolk for folk‚ÄĚ er igen i √•r nomineret til DMA (Danish Music Award) som bedste spillested for folkemusik i DK. (Arrangementerne afholdes p√• Arne B)

  • Der blev desuden orienteret om det nye ‚ÄĚSvendborg Forsamlingshus‚ÄĚ, Levende Musik‚ÄĚ prisen og om en mulig genoplivning af sangskriver ‚Äď events, formentlig med en frekvens p√• 3 -4 gange √•rlig p√• Harders.

Herefter blev generalforsamlingen lukket p√• beh√łrig vis med udbringelsen af et trefoldigt ‚ÄĚLeve‚ÄĚ for Dansk Musiker Forbund.

(Svendborg, d.18. marts 2018, ref. Inger Allan)


REFERAT DMF Svendborg’s generalforsamling den 5. marts 2017
Antal fremm√łdte: 34

Formanden b√łd forsamlingen og ikke mindst g√¶sterne velkommen til GF 2017 i DMF Svendborg Afdeling.

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Chriss Kromann, DMF Odense valgt. Stemmetællere: Anders Laursen (HB) og Henrik Jansberg (HB).

2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt.


3. Bestyrelsens beretning /v. formanden

Beretningen blev taget til efterretning.

Indspark til fremtidige arrangementer √łnskes fra medlemmerne.

 

Jens Holgersen:

Scenen på Torvet i Svendborg fungerer ikke. Musikere får solstik og instrumenter bliver våde! Kommunen, Teknisk Forvaltning er kontaktet. Scenen er nu repareret for over 100.000 kr., men den tager stadig ikke af for sol, vind og regn. Keld Busborg har besluttet dette.

Det forlyder, at der har v√¶ret nedsat en kunstner h√łring, som ingenaf de tilstedev√¶rende dog har h√łrt om, endsige deltaget i.

 

Chriss Kromann:

KICK arrangement n√¶vnt, hvor unge pr√¶senterede deres elektroniske musik ‚Äď Smalle genrer.

Unges arbejde med videoproduktion: Aftale kan laves gennem formanden  i Svendborg eller Odense. En produktion svarer til 10-20 timers arbejde √° 250 kr./t.

Erhvervsakademiet Lillebælt: Aftale om præsentationsmateriale er en mulighed.

 

Inger Allan:

Desuden kommer der et kursus om egen videoproduktion (ArtLab) til Svendborg d.3.maj. Midlerne administreres af DMF Sydvest.

Gramex midler er tildelt Region Syd og skal fordeles. Måske som delfinansiering af ovennævnte.

 

Anders Laursen (HB):

Forn√łjelse at kunne deltage her i dag!

Forbundet: Situationen i USA g√łr det mere besv√¶rligt og dyrt at handle over Atlanten.

Udveksling af musik og varer ‚Äď stor usikkerhed.

Imponerende med s√• mange medlemmer og fremm√łde i Svendborg.

Scene og scenevogn: Få andre end musikere til at lave noget med humor. F.eks. et eventyr.

Kurser: God gang i den!

Grænse problematikker er der mange steder mellem lokalforeningerne, men ikke på Fyn, da der samarbejdes om det.

Håber, at kommunen lykkes med at finde en god ny leder til musikskolen.

Konference om Symfoniorkestres fremtid.

Ophavsret: Betalingen for brug af kunstneres værker på nettet eksisterer stort set ikke.

Fair internet kampagner er lavet sammen med skuespillerne.

Censur af Google og Facebook er ikke underlagt dansk lovgivning. Det er ved at blive et problem.

Kongressen: Jeg g√łr meget ud af at give stafetten videre til om knap  √•r. Der er kommet nye kr√¶fter til.

 

Henrik Jansberg (HB):

Musikskoler: Forslag om kampagne sammen med DMpF (Dansk Musikp√¶dagogisk Forening). Forhandlingsf√¶llesskab skal udvikles s√• medlemmer kan st√• st√¶rkere. Undervisningsomr√•det er presset, mest i DMpF. Musikskoler har brug for n√¶re relationer til musikere. Det bliver DMF, der kommer til at tr√¶kke l√¶sset. Ny arbejdstidsaftale har medf√łrt tiltagende stress hos undervisere p√• musikskolerne.

 

Lars Kirkegaard: Hvad er den officielle årsag til manglende samarbejde med DMF?

Henrik Jansberg: Det er ikke besluttet p√• DMPF‚Äôs √•rsm√łder.

 

Anders Laursen:

A-kasse medlemskab: 27. marts afleveres forslag til besk√¶ftigelsesministeren om at g√łre det lettere at v√¶re B-indkomstmodtager. FTF har hjulpet os med det.

Kunstst√łttestruktur er under pres. Det er vigtigt at ha‚Äô det faglige i det musiske i h√łjs√¶det.

Forbundets forsikring er virkelig god - husk computer, telefon, kamera mv. er omfattet.

Undg√• forvirring ift. det, der foreg√•r i USA. Lad os prise det, der fungerer i DK og holde de ansvarlige i √łrerne, hvor det ikke fungerer!

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Halvor A. P. fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

 

6. Forel√łbigt budget for 2017

Halvor A. P. gennemgik budgettet. Musikpris planlægges: 20.000 kr. Ellers nogenlunde de samme poster som for 2016. Ingen bemærkninger.

 

7. Bestyrelsens forslag til lokalkontingent for 2017

Forslag om u√¶ndret lokal kontingent. Dermed f√łlger vi Fyns Stifts og Odense Afdelings kontingentsatser.

110 kr. for A og F medlemmer og 50 kr. for G-medlemmer.

 

8. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægternes punkt 9 (markeret med fed kursiv skrift):

‚ÄĚIndkaldelse til ordin√¶r generalforsamling sker af formanden pr. post eller e-mail og gennem forbundets medlemsblad. Indkaldelsen skal v√¶re medlemmerne i h√¶nde senest 14 dage f√łr generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.‚ÄĚ

 

Kommentar: Det er afsendelsestidspunktet fra formanden, der er afg√łrende for, om der er indkaldt rettidigt.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

9. Valg af formand (på valg er Inger Allan)

Inger Allan blev genvalgt.

 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Merete Beltoft

      og Bjarke Dalager, sidstn√¶vnte √łnsker ikke genvalg)

Merete Beltoft blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog  Anette G√łl som kandidat for en 2-√•rig periode.

Allan Fuglsang foreslog sig selv.

Afstemning: 20 stemmer på Anette og 6 stemmer på Allan. 2 blanke stemmer.

Anette G√łl blev valgt.

 

11. Valg af suppleant til bestyrelsen (p√• valg er Mads Stephensen, som ikke √łnsker genvalg) 

Freddy Caspersen blev valgt for 2 år.

En ledig plads som suppleant efter Anette, 1 år: Allan Fuglsang blev valgt for 1 år.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesm√łderne, dog uden stemmeret.

 

12. Valg af revisor (p√• valg er Jens S√łgaard)

Jens S√łgaard blev genvalgt.

 

13. Valg af revisorsuppleant (p√• valg er Per √ėrum)

Per √ėrum blev genvalgt.

 

14. Eventuelt

Allan Fuglsang:

Der skal skrives læserbreve mht. scenen og mobil scenen på Torvet nu, hvor der er gang i debatten til kommunalvalget. A.F. skriver selv et indlæg.


Jens Holgersen:

Artikel fra Fyns Amtsavis’ arkiv med artiklen om emnet.

 

Per Vincent:

Swingborg 3: Krav at kunne spille et sæt med selvkomponeret musik. Der var 30 bands fra Svendborg. Bog og DVD er lige udkommet. Så flot! Musik på 5 spillesteder hver dag i en hel uge J

Svendborg Musikr√•d har st√łttet!

 

Jan Sch√łnemann:

Der er mange unge musikere, der flytter til Svendborg. Det er vigtigt, at oplyse dem om, at der er en god og billig lokalforening af DMF her i Svendborg.

Vær venlig at tjekke jeres e-mail adresse og postadresse. Man kan selv rette sine oplysninger på nettet.

 

Bjarke Dalager:

Har været med i DMF i 20 år, i bestyrelsen i 12 år. I Hovedbestyrelsen i 4 år.

Tak for den tid, jeg har været med. Jeg prioriterer familien nu i en periode.

 

Lars Kirkegaard:

Kort kommentar ift. hvad der gjorde, at Stadsensemblet blev nedlagt.

Hanne Skaalum :

Ikke s√• smart, at Stadsensemblet blev nedlagt. 

Anders Laursen:

Tænk systematisk, saml sammen og nå resultatet til sidst.

Kunstnere/musikere har krav på en god ledelse.

I skal da bare kl√ł p√• ift. at f√• Svendborg Stadsensemble genetableret.


Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet og forsamlingen for en god GF 2017 og sluttede af med at et trefoldigt leve for Dansk musiker Forbund.

(ref.Ann Fuglsang/ korrektur IAL d.12.03.2017)


Referat fra generalforsamling i DMF Svendborg Afd. S√łndag d.6.marts 2016 p√• Hotel Troense.

Fra HB deltog Erik Damgaard, Morten H√łiring og Bjarke Dalager
Fra Fyns Stift deltog afdelingens formand Carsten Pedersen og René Settling.

Odense Afd. var ramt af sygdom og kunne ikke deltage i år.

DAGSORDEN/ beslutninger:
1: Carsten Pedersen fra Fyns Stift blev valgt som dirigent.

2: Dagsordenen blev godkendt.

3: Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Inger Allan, efterf√łlgende suppleret af 
bestyrelsesmedlem og HB-medlem Bjarke Dalager vedr. HB - arbejdet. 
Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

4: Kass√©rer Halvor A. P. fremlagde det reviderede regnskab, som efterf√łlgende blev godkendt af forsamlingen.

5: Det forel√łbige budget blev taget til efterretning af forsamlingen.

6: Lokalkontingentet forblev uændret.

7: Der var ingen indkomne forslag der skulle behandles.

8: Halvor A. P. blev genvalgt som kassérer.

9: Lars Kirkegaard og Jan Sch√łnemann blev genvalgt til bestyrelsen.

10: Anette G√łl blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

11: Claus Bastrup blev genvalgt som revisor.

12: Hanne Skaalum blev genvalgt som revisorsuppleant.

13: Lars Kirkegaard, Inger Allan, Merete Beltoft og Jan Sch√łnemann blev valgt som delegerede til kongressen i august. Halvor A.P.(kritisk revisor) og Bjarke Dalager (HB medlem) deltager ogs√•, men uden stemmeret.

14: Eventuelt:

Arrangementer for afdelingens medlemmer, forslag fra salen:
Sammenspil p√• kryds og tv√¶rs/ medlemsm√łder med uformel snak over kaffe og kage/ underholdning f.eks. i form af ‚Äúmusikerfilm‚ÄĚ afholdt i f.eks. Ribers Gaard/diverse m√•nedlige 
jams p√• tv√¶rs af instrumenter og medlemmer/ikke medlemmer/ indspilningsdag i Kirkegaardens Studie/ √łkonomisk st√łtte til unge i afdelingen til at lave arrangementer for.

mv.
(Ref. Lars Kirkegaard)


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LOKALAFDL. DMF-SVENDBORG

S√łndag den 1. marts 2015 kl.15 - 18 
p√• den Gamle Kro ‚ÄĚMAJORGAARDEN‚ÄĚ, Oure

Til stede fra de to andre fynske afdelinger var Carsten Pedersen og Per Larsen fra DMF Fyns Stift
og Chris Kromann og Hans Jessen fra DMF Odense.

1. Valg af dirigent blev Carsten Pedersen, Fyns Stift.

2. Generalforsamlingen var korrekt varslet og blev godkendt.

3. Dagsordenen blev godkendt.

4. Bestyrelsesberetningen for det forl√łbne √•r blev fremlagt af Inger Allan og Bjarke Dalager.

Af vigtige begivenheder og emner var; 

D√łdsfald; Malene Ingemann Madsen, 35 √•r. Vi holdt 1 minuts stilhed.

Inger Allan blev konstitueret formand, da et st√¶rkt stigende arbejdspres var blevet  lagt p√• Bjarke.
Bjarke forts√¶tter som HB ‚Äď medlem.

3 nye medlemmer er kommet til. Nu er vi i alt 78 medlemmer i afdelingen.

Samarbejdet mellem SVENDFEST og DMF-SVB kom ikke i stand grundet forskellige interesser.

De 3 BATTLES koncerter sidste sommer havde sv√¶re betingelser, men blev gennemf√łrt trods langsom behandling og d√•rlig koordinering af arrangementet  fra kommunens side. ‚Äď Vi modtog dog en skriftlig undskyldning senere.

TM-kurser er vigtige, og bestyrelsen incl. suppleanter kommer på TMU -kursus.

HUSK AT MEDDELE  WEBMASTER (Jan Sch√łnemann) adresse, email eller mobilnummer-√¶ndringer!

SAMARBEJDE
DMF-Svb blander sig i meget den lokale kulturpolitik.

Fremover er der åben kontortid på mail og telefon til formanden, da kontorlejemålet på Harders blev opsagt i august 2014.
Men vi forts√¶tter samarbejdet med Harders  og holder os l√łbende orienteret om projekter og arrangementer, som vi evt. kunne indg√• i.

REGIONS SAMARBEJDE:
P√• det seneste regionsm√łde enedes man om, at begge  HB-medlemmer fra Region Syd skal v√¶re tilstede ved regions m√łderne. Samarbejdet kan bl.a. v√¶re omkring kurser, hvor vi evt. selv har medlemmer, som kunne holde et relevant kursus/ nyhedsbreve og lign. rundsendes til form√¶ndene, resp. bestyrelserne i regionen.

HB-ARBEJDET
DR‚Äôs Underholdningsorkester overlever p√• trods ved hj√¶lp af donationer og fonde m.m. ‚Äď og ikke mindst en k√¶mpe arbejdsm√¶ssig indsats fra DMFs ledelse.
DMFsInstrumentforsikring er blevet billigere og endnu bedre.
Gateway (DMFs pladeselskab) er en stor succes.
En ny pris har set dagens lys ‚ÄĚDMF‚ÄôS LIVE PRIS‚ÄĚ(ideen til prisen kommer oprindeligt fra Bjarke Dalager).
Svendborg har f√•et et nyt STADS ENSEMBLE ‚ÄĚWHAT EVER‚ÄĚ under ledelse af Lars Kirkegaard. Alle musikere er medlem af DMF.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og en flot indsats i 2014; vi har en musikalsk alsidig og velfungerende bestyrelse med mange kompetencer tilsammen.

FREMTIDEN
Hvordan kan vi få flere medlemmer?
Skal vi lave arrangementer for grupperne Seniorer, Mellemgruppen og Ungegruppen
og hvilke?
Indkomne forslag skal sendes til formanden på mail eller sms.
Den ‚ÄĚLevende Musikpris skal udeles igen i 2015 .- Der brygges‚Ķ.

BERETNINGEN BLEV GODKENDT

5. Revideret regnskab for 2014 blev gennemg√•et af kassereren og efterf√łlgende godkendt.

6. Der er ikke lavet noget specielt budget for 2015,da tallene stort set er uændrede fra sidste år.

7. Lokalkontingentet foreslås uændret for 2015. Vedtaget af forsamlingen.

8. UDDELING AFJUBILÆUMSGAVER 2014
Freddy Caspersen lagde ud med en munter tale for Emeritus Niels J√łrgen Pedersen for dennes 50 √•r som medlem af DMFm, herunder hans mange√•rige indsat som formand. N.J. fik mange rosende superlativer med p√• vejen. De stod n√¶rmest i k√ł for at blive n√¶vnt.
Gaven var en medalje og 50 forskellige √łl i en hjemmegjort √łlkasse med plads til 50 flasker.
Lars Kirkegaard havde s√łrget for kasse og flasker, og vi m√•tte l√¶gge √łre til en doktor disputats af rang om √łllenes herkomst, og hvor st√¶rke de var. Kassen var lavet af tr√¶ fra en gammel hestestald med indbygge odeur og hj√łrnestolper fra gamle B√łrge Mogensen sofaer.

Per Hyttel med 40 år som medlem i DMF fik en kortere, men absolut oplysende tale af Emeritus samt en avanceret nodelampe og noget dejligt vin.
Per er en alsidig mand, og foruden at spille trompet i Slesvigske Musikkorps er han organist og dirigent for et fangekor !

Ole Caspersen med 25 år på bagen i DMF, lige hjemvendt fra det store udland, Mexico,
fik sin tale af Bjarke Dalager, som er tidligere elev af Ole. Nu er de kollegaer og sammen styrer de slagt√łjet p√• Musikskolen i Svendborg. hvor Ole er meget afholdt. Han modtog en minioplader til Ipad og andet elektronisk grej.

Halvor A.P, vores kasserer, fik sin tale af Inger Allan. I 25 √•r har han v√¶ret medlem af DMF, og i mange af medlems√•rerne har han bestyret lokalforbundets kasseapparat  med indhold. Altid med en frisk bem√¶rkning klar i √¶rmet. Halvor elsker god r√łdvin, s√• det fik han og et glas mundbl√¶st af Bente Sonne.

9. Bestyrelsen forslog at DMF-Svb skulle investere 50 % af jubil√¶umspengene i aktier. Bestyrelsen skal have ansvaret for et etisk forsvarlig aktieindk√łb. Kass√©r har n√¶se for aktiemarkedet.
Flertallet er for investering af 50 % af den til en hver tids jubilæumspenge - beholdning.
VALG

F√łlgende blev (gen)valgt til bestyrelsen for 2 √•r. (De √łvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er f√łrst p√• valg i 2016): 
10. Formand:   Inger Allan
11. Bestyrelsesmedlem 1: Merete Beltoft
Bestyrelsesmedlem 2: Bjarke Dalager
12. Suppleant 2:   Mads Steffensen  
13. Revisor:   Jens S√łgaard  
14. revisor suppleant:   Per √ėrum


15. EVENTUELT
VIGITG!! A-kasse situationen:
Freelance musikere f√•r sv√¶rt ved at modtage B-indkomst og samtidig oppeb√¶re underst√łttelse. Anken√¶vnet har vedtaget/lavet en regel som siger, at modtager man B-indkomst er man selvst√¶ndig og kan derfor ikke modtage underst√łttelse.
FTF-A m√• f√łlge loven. er man den mindste smule i tvivl, skal man snakke med DMF‚Äôs hovedforbund, n√¶rmere betegnet Anne-Marie Nostup eller Gitte Hansen.
Chris Kromann n√¶vnte, at forbundet overvejer at lave eller entrere med et booking bureau/Buffer, som man s√• kan sende/maile sin kontrakt til. P√• den m√•de har man en arbejdsgiver og bliver dermed selv l√łnmodtager.
Lars Kirkegård ville gerne hjælpe med ansættelse. Han er momsregistreret i forvejen.

16. Skal der fremover arrangeres noget for ledsagere under GF? 7 var interesseret ‚Äď alle g√•r i t√¶nkeboks og mailer deres forslag til Forkvinden .

Emeritus gjorde opmærksom på at der ikke forelå et referat af generalforsamlingen i 2014.
Han efterlyser ligeledes billedmateriale fra generalforsamlinger og lokalforbundets events/begivenheder. Apropos forbundets synlighed!

Inger Allan oplyste, at der har v√¶ret annoncering af ‚ÄĚThe Battles‚ÄĚ arrangementerne i Ugeavisen og FAA.

Jan Sch√łnemann gjorde opm√¶rksom p√• 4 radiointerviews med afdelingsmedlemmer. Portr√¶tterne vil l√łbende blive lagt p√• afdelingens hjemmeside

Folk for Folk laver Folkfestival i samarbejde med Anders Ringgård.

Lisa Freeman efterspurgte arrangementer for medlemmerne på tværs af aldersgrupper.
Chris Kromann udtrykte på interesse for, at de andre fynske afdelinger kunne deltage i ar-
Rangementerne, hvis der skulle vise sig ledige pladser.

Jens Holgersen n√¶vnte, at transportst√łtteordningen er blevet indskr√¶nket. Han foresl√•r at forbundet sl√•r et slag for, at alle kan s√łge st√łtten.

Carsten P, dirigenten, takkede for god orden og modtog italiensk r√łdvin.

Forkvinde Inger takkede for en god og livlig stemning ved generalforsamlingen og udråbte et leve for DMF og DMF Svb: HURRA, HURRA, HURRA, HURRAAAAAAAAAAAA

REFERENT ANETTE G√ėL
D. 3.03.15

Referat af generalforsamling i DMF Svendborg den 2/3 2014 p√• Bregninge M√łlle.

1: Chris Kromann blev valgt til dirigent.

2: Dagsordenen blev godkendt.

3: Formand Bjarke Dalager aflagde bestyrelsens beretning. Der blev holdt et √łjebliks stilhed for afd√łde Harry Christensen. Jens Holgersen foreslog at der kunne laves en f√¶lles pengepulje, som musikere kan s√łge til deres optr√¶den. Dette er dog udenfor DMF's regi.

4: Kasserer Halvor A.P. gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

5: Formanden fortalte om Hovedbestyrelsens arbejde, samt regionssamarbejdet. Hovedforbundet har måttet sige farvel til 3 medarbejdere.

6: Ingen indkomne forslag.

7: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

8: Jan Sch√łnemann orienterede om dmfsvendborg.dk og Mads Stephensen orienterede om Facebook-gruppen DMF Svendborg.

9: Halvor A.P. blev genvalgt til kasserer.

10: Jan Sch√łnemann og Lars Kirkegaard blev genvalgt til bestyrelsen. Anette G√łl blev genvalgt som suppleant.

11: Claus Bastrup blev genvalgt som revisor.

12: Hanne Skaalum blev genvalgt som revisorsuppleant.

13: Per √ėrum blev valgt som revisorsuppleant for Bendix Nielsen, der er udmeldt.

14: Jon Kjærran fik en karikatur-tegning af sig selv for 25 ås medlemsskab, og Freddy Caspersen en medalje og noget god vin for 50..(!) års medlemsskab.

15: Mikael H√łjris fortalte om fastholdelse og hvervning af nye medlemmer.

16: Evt.: Lars Kirkegaard foreslog at holde et "altmuligt-kursus omkring lyd, optr√¶den osv. Niels J√łrgen Pedersen fortalte om instrumentforsikringen, som havde et fint overskud. Der blev talt og dr√łftet en del om hvordan man henvender sig til Svend-festen 2014.


Referat af generalforsamling i DMF Svendborg den 3/3 2013 kl. 15 p√• Bregninge M√łlle.

Til stede fra bestyrelsen var Bjarke dalager, Merete Beltoft, Jan Sch√łnemann, Anette G√łl, Elisabet Karberg, Halvor A. P. samt referant Lars Kirkegaard. Afbud fra Inger Allan.

1: Chris Kromann blev valgt som dirigent.

2: Dagsordenen blev godkendt med lidt √¶ndringer: Punkt 5 blev sl√•et sammen med punkt 4, og punkt 6 blev overf√łrt til punkt 13.

3: Bestyrelsens beretning, læst af Bjarke Dalager, blev taget til efterretning af en enig generalforsamling.

4: Foreningens regnskabet, samt det særskilte regnskab for Musik Event Sydfyn, blev godkendt af en enig generalforsamling.

7: Der var ingen indkomne forslag til eventuelt debat eller vedtagelse.

8: Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på den nuværende pris.

9: Det blev enstemmigt vedtaget, at Bjarke Dalager fortsætter som formand.

10: Inger Allan blev genvalgt for en to√•rig periode til bestyrelsen, Merethe Beltoft blev valgt for en to√•rig periode til bestyrelsen, Mads Stephensen blev valgt til supleant for en to√•rig periode. Anette G√łl er stadig supleant, men er p√• valg i 2014.

11: Jens S√łgaard er genvalgt som revisor for en to√•rig periode.

12: Bendix Nielsen er genvalgt som revisorsupleant for en toårig periode. Hanne Skaalum er stadig revisorsupleant, men er på valg i 2014.

13: Der var overvejende positiv stemning for, at Musik Eventen skal forts√¶tte i 2013 og hvert √•r, men sikkert i en anden form end den gamle. Hanne Skaalum orienterede om Svendborg Festdages eventuelle fremtid. Der blev orienteret om at Anders Ringgaard er blevet valgt til Svendborgs Stadsensemble som kapelmester. DMF holder et v√•gent √łje med ensemblet g√łren og laden....

Referat af DMF Svendborg Afdelings generalforsamling d 4/3 2012 klokken 15.00 p√• Bregninge M√łlle:

Formand Bjarke Dalager b√łd forsamlingen velkommen og rettede en s√¶rlig velkomst til g√¶sterne Chris Kromann (ogs√• HB rer√¶sentant) og Hans Jessen fra Odense Afdeling, samt Carsten Pedersen og Tonny Ski√łth fra Fyns Stift Afdeling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4. Kasseren forelægger regnskabet

5. Indkomne forslag

6. LokalkontingentÔŅĹ

7. Valg af kasserer

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jan Sch√łnemann & Thomas Johansen p√• valg sidstn√¶vnte √łnsker ikke genvalg)

9. Valg af 1 (2) suppleant(er) (Lars Kirkegaards plads ledig, og ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹPeter Pahnzen √łnsker at fratr√¶de som suppleant) ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ ÔŅĹ

10. Valg af revisor (Claus Bastrup på valg)

11. Valg af revisorsuppleant (Hanne Skaalum på valg)

12. Forslag til Kongressen

13. Valg af delegerede til Kongressen

14. Evt.


1. Chris Kromann blev valgt til dirigent.

2. Dagsordenen blev godkendt med to punkter ekstra (pkt. 12 og 13)

3. Bestyrelsens beretning v. formand Bjarke Dalager.

Afdelingens aktiviteter i √•rets l√łb blev gennemg√•et for forsamlingen,herunder bl.a, aktiviteterne i forbindelse med fejringen af hovedforbundtes 100 √•rs jubil√¶um.

Desuden gjorde Per √ėrum rede for √•rsagerne til Vintageshowets stop.

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forl√łbne √•r.

Beretningen blev herefter godkendt efter enkelte kommentarer fra forsamlingen.

Umiddelbart efter godkendelsen af beretningen udn√¶vnte formanden afdelingens tidligere formand gennem en lang √•rr√¶kke , Niels J√łrgen Pedersen, til √¶resmedlem i afdelingen og samtidig som n√¶ste modtager af Levende Musikpris. Prisen bliver overrakt under Musik Event Sydfyn d. 25. oktober 2012, som er den √•rlige Spil Dansk Dag.

4. Kasserens regnskab blev godkendt med applaus og uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag:

1.: Det blev besluttet at afholde Musik Event Sydfyn igen i 2012 efter en længere diskussion om eventens indhold og mulige nedskæringer i budgettet. Medlemmerne gik med til, at afholdelsen kan betyde 10.000 - 30.000 kr. i udgifter, som skal udredes af afdelingens kasse.

2.: Det blev besluttet at arbejde videre med et m√łde/foredrag med folk fra Odense Universitets Hospital (OUH) omkring arbejdsskader for musikere,- gerne i samarbejde med de √łvrige afdelinger i regionen.

6. Lokalkontingentet forbliver uændret.

VALG:

7. Halvor A. Petersen blev genvalgt som kasserer for de kommende 2 år..

8. Valg til bestyrelsen:

Jan Sch√łnemann blev genvalgt for 2 √•r. Thomas Johansen udtr√•dte af bestyrelsen efter 3 √•r og formanden takkede ham for hans fine indsats i bestyrelsesarbejdet. Lars Kirkegaard (suppl.) blev valgt som nyt ordin√¶rt bestyrelsesmedlem for en 2-√•rig periode.

9.Der var 2 ledige suppleantposter, eftersom Lars Kirkegaard blev valgt som ordin√¶rt bestyrelsesmedlem, og Peter Pahnzen havde √łnsket at stoppe pga. manglende tid. Formanden takkede Peter for hans engagerede indsats i bestyrelsen i det forl√łbne √•r. Efter skriftlig afstemning blev Merethe Beltoft valgt som suppleant for en 2-√•rig periode, mens Anette G√łl valgtes som suppleant for 1 √•r.

10. Claus Bastrup blev genvalgt som revisor for 2 år.

11.Hanne Skaalum blev genvalgt som revisorsuppleant for 2 år.

12. Ingen forslag fremsat til Kongres 2012.

13. Efter skriftlig afstemning blev Bjarke Dalager, Elisabet Karberg, Inger Allan og Halvor A. Petersen valgt som delegerede til Kongres 2012.

14.Eventuelt:

Enkelte klagede over st√łjgener mm. p√• stedet, hvor √•rets generalforsamling (GF) blev afholdt.

Der blev fremsat √łnske om, at der fremover foreligger et budget for det kommende √•r til GF.

En enkelt √łnskede indbydelsen til GF fremsendt p√• mail - ogs√•. Vedt√¶gterne foreskriver udsendelse af indkaldelsen pr.post; men bestyrelsen udsender ogs√• gerne via mail fremover.

Hanne Skaalum orienterede om Svendborg Festdage, som i 2012 igen bliver på 5 dage.

Fra bestyrelsen orienterede Peter Pahnzen om de forringede muligheder for at f√• sygedagpenge som musiker. Problemet er tilsynladende s√• stort og ber√łrer s√• mange freelance musikere, at generalforsamlingen anbefaler, at problemet tages op i HB.

Bestyrelsen mener i √łvrigt at forbundet b√łr arbejde for, at f√• √łvetimer mm. til at blive en del af timegrundlaget, i forbindelse med beregning af arbejdstid for musikere, da dette netop er relevant i sp√łrgsm√•let om muligheder for at kunne f√• sygedagpenge.

Carsten Pedersen orienterede om klubaftener i Fyns Stift.

Referant: Lars Kirkegaard.


Referat af generalforsamling

S√łndag d. 6. marts 2011 kl. 15 p√• Skipperkroen, Thur√ł

Formand Bjarke Dalager b√łd forsamlingen velkommen og en s√¶rlig velkomst til g√¶sterne Chris Kromann, Hans Jessen, Bent Wulff, Odense samt Hans Henrik Pedersen, Henrik Troelsen og Tonny Ski√łth, Fyns Stift.

1: Chris Kromann valgt som dirigent.

2: Dagsorden godkendt.

3: Bestyrelsens beretning v. formanden: Tale om Bjarne Korsgaard, som d√łde d. 8. nov. 2010 efter kort tids sygdom. √Üret v√¶re hans minde. Et √ėjebliks stilhed.

Pt. 93 medlemmer. Runde f√łdselsdage og jubiler markeret med gaver i l√łbet af √•ret. 25 √•rs jubilarer Rene Van der Pals og Henrik Elster fik et krus hver.

Tak til N. J. Pedersen for indsatsen som bestyrelsesmedlem i 32 år, heraf 21 år som formand og de sidste 2 år som suppleant.

Tak til Freddy Caspersen efter 20 √•r i bestyrelsen, bl.a. som n√¶stformand og webredakt√łr. H√•b om fortsat bredt sammensat bestyrelse.

DMF st√•r for musikken til kommende 1. maj dage. Deltog her, desuden i Valdemarsdag 15. juni og i Giant Steps 10 √•rs jubil√¶um d. 25. maj. Harmonien/Harders er meget samarbejdsvillige. Med vores kontortid der giver vi et godt ansigt ud til og skaffer kontakt til unge. Fortsat medlem af Svendborg Festdage og Vintage Show, som hver skaber en god atmosf√łre i byen. Bestyrelsen √łnsker mere samarbejde med flere foreninger, hvilket Eventen bl.a. ligger op til. Fyns stift havde 95 √•rs jubil√¶um og har h√¶vet kontingent til 110 kr., som i Odense, for at harmonisere Fyn. Tak for godt samarbejde p√• Fyn. Vi skal ud i lokalomr√•det og bevare de sm√• afd. DMF i Region Syd m√łdes en gang i kvartalet, som konstant har noget p√• tegnebr√¶ttet. TM i Kob√¶k med fokus p√• de unge- hvordan f√•r vi fat i dem! Brug internettet. Musik Event Sydfyn i oktober med tilskud fra Hv.forbundet og Svendborg Sparekasse, gav godt indblik i det fynske musikliv og gav positiv respons fra publikum. Nyt tiltag med Den Levende Musikpris p√• Spil Dansk Dagen, som gik til Jan Sch√łnemann, valgt af den gamle bestyrelse, inden Jan S. blev valgt ind. Tak til arbejdsgruppen. Julekurve udbragt.

Fremtiden bringer deltagelse i allerede nævnte arrangementer, 100 års jubilæum for DMF hv.afd. og afvikling af Event i 2012, bl.a. med uddeling af musikpris. Tak til dem der går og de nye, som vælges senere på GF.

Niels J√łrgen takkede for godt samarbejde i alle √•rene og er imponeret af arbejdet f√•r, under og efter eventen. Freddy C. udtalte at det fedt med denne levende bestyrelse.

Inger Allan gav CD til Niels og Freddy.

Bjarke D. takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer fra forsamlingen.

4: Kasser Halvor A. P. aflagde regnskab for DMF Svendborg og Musik Event Sydfyn. Der kunne have stået Kassereren aflægger regnskabet til godkendelse. Regnskab godkendt.

5: Lokalkontingent: Enigt vedtaget at hæve det pr. 1. april 2011 til 110 kr. pr. md.

6: Indkomne forslag: Fra J√łrn Nielsen om at indstille Niels J√łrgen som √¶resmedlem. Vedtaget, at bestyrelsen indstiller person(er), som med Begrundet udn√¶vnelse, v√¶lges til √¶resmedlem p√• generalforsamlingen.

7: Valg af formand: Bjarke D. blev genvalgt.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer: Inger A. og Elisabet Karberg genvalgt. Freddy C. √łnskede at udtr√¶de af bestyrelsen midt i sin valgperiode. Suppleant Jan S. blev valgt.

9: Valg af bestyrelsessuppleanter: Niels J√łrgen genopstillede ikke. Peter Pahnzen blev valgt for 2 √•r. Lars Kirkegaard blev valgt ind for 1 √•r og overtog hermed Jan S.s plads.

10: Valg af revisor: Jens S√łgaard blev genvalgt. Han var syg, men havde sendt mail til bestyrelsen med √łnsket om genvalg.

11: Valg af revisorsuppleant: Bendix Nielsen blev genvalgt.

12: Eventuelt: Jan S. er webredakt√łr p√• ny hjemmeside, der bl.a. har links til andre musiksider. Kom med in puts hertil, opload jeres foto, opdater mail-adressen og se nyeste nyheder. G√łr den levende.

Rundsendte afdelingens nye personlige postkort. Her indg√•r Citta Slow m√¶rket, som st√•r for Den gode historie og gode liv. Forslag fra medlem om at g√łre DMF Svendborg Citta Slow-certificeret, hvilket bestyrelsen arbejder videre med.

Hanne Skaalum orienterede om √•rets Svendborg Festdage, d. 3. - 5. august, mht. tema, √łkonomi og programindhold.

Bjarke D. opfordrede til at tage merchandise med fra vores bod til eget brug og til PR for afd.

DMF i Region Syd arbejder p√• at f√• ArtLab kurser ud til os. Elisabet K. orienterede om Pressport, som vi kan samarbejde med omkring PR-pakke tilbud til medlemmerne. Inger A. opfordrede til at tjekke ArtLabs hjemmeside for kurser, og gav et konkret tilbud p√• gratis kursus for medlemmer Spektralgeh√łr trin 1 og 2. Band-in-a-box ved Alex Boel tilbydes p√• Fyn.

Orientering om Strukturændring i HB og FU. Chris K.s forslag at give Kbh. en ekstra plads i FU. Endelig ændring fremlægges som lovforslag på den ordinære kongres i 2012. Præsentationsrunde af tilstedeværende, på 12 min.

Tak for et engageret og kammeratligt m√łde, efterfulgt af fest, mad og samv√¶r med ledsagere.

Ref. Elisabet Karberg d. 14. marts 2011

Find de gældende love og vedtægter for DMFSvendborg her.

ÔŅĹ ÔŅĹ
Login
Developed by: Lars Nydam Jensen and Jan Schoenemann
< TOP >